Sau tết, Cho phép thế chấp hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng

Posted by & filed under Tin tức thị trường bất động sản.

Sau tết, Cho phép thế chấp hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng 08/02/2014 10:32 Người mua nhà đang đứng trước cơ hội thế chấp tài sản hình thành trong tương lai để vay ưu đãi từ gói 30.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp đang xem xét… Chi tiết »