Đất thổ cư là gì? Điều kiện để trở thành đất thổ cư?

Posted by & filed under Tin tức thị trường bất động sản.

Đất thổ cư chỉ là đất chỉ để ở. Theo Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 quy định đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp… Chi tiết »