Bán Lô I29 Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương

Posted by & filed under Khu I mỹ phước 3.

Bán Lô I29 Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương Vị trí: Lô I29 thuộc khu I, trung tâm Mỹ Phước 3, dự kiến năm 2015 trung tâm hành chính quận Bến Cát sẽ dời về  Mỹ Phước 3, đây là nơi tập trung dân cư, hoạt động thương mại của cả quận Bến Cát. Bán Lô I29 Mỹ Phước 3 nằm… Chi tiết »