1. Sổ đỏ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Sổ đỏ Là mẫu sổ do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành để ghi nhận quyền sử dụng đất trong đó có: Đất ở, Đất nông nghiệp, đất rừng, đất giao thông, đất phi nôn nghiệp….. khi được cấp cho đất ở và có nhà ở trên đất, thì phần nhà ở sẽ được ghi là Tài sản gắn liền trên đất.

 

2. Sổ hồng: Là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở .

-Sổ Hồng Do Bộ xây dựng ban hành trong đó ghi rõ: Sở hữu nhà ở như thế nào? sử dụng đất ở thuộc sử dụng riêng hay chung: cấp cho nhà riêng đất hoặc nhà chung đất như nhà chung cư.

Bây giờ các loại sổ này đều thông nhất cấp đổi một loai giấy chứng nhận nhà đất là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhưng dù là sổ đỏ hay sổ hồng đi chăng nữa cũng là một chứng thư pháp lý khẳng định quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp nhà đất.

Từ năm 2009, Nhà nước quy định không ra sổ đỏ nữa, mà sẽ ra hồng cho dân luôn, dù chỉ mới là đất chưa có nhà cửa. Vậy nên, những ai mua đất sau này sẽ được cấp lun là sổ hồng , khi nào xây nhà thì chỉ cần đến cơ quan nhà nước nộp sổ hồng để điền thêm tài sản trên đất.

Để hiểu rõ hơn về sổ đỏ, sổ hồng vui lòng liên hệ Chuyên gia tư vấn : 0988 316 970b Ms.Thuỷ

 

Posted by & filed under Tin tức thị trường bất động sản.