Phòng Công chứng Số 2 – Sở Tư pháp Bình Dương

Trưởng phòng
NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
Điện thoại
(0274) 3.783.066
Email
congchungso2.tp@binhduong.gov.vn
Địa chỉ
30/7 ĐT743, phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
stp.binhduong.gov.vn
phòng công chứng số 2 bình dươngphòng công chứng số 2 bình dương 2

* Chức năng của Phòng công chứng số 2 bình dương:

Văn phòng công chứng có chức năng thực hiện chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch); tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

* Thẩm quyền của Phòng công chứng số 2 bình dương:

Văn phòng công chứng có các thẩm quyền sau đây:

+ Công chứng các hợp đồng, giao dịch theo qui định của pháp luật về công chứng như: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công chứng tặng cho nhà đất, hợp đồng thế chấp bất động sản, hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản, công chứng bản dịch, công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng….

+ Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận theo quy định tại nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (trừ việc chứng thực chữ ký người dịch) và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Vậy nên văn bản công chứng, chứng thực do công chứng viên của Văn phòng công chứng chứng nhận và văn bản công chứng, chứng thực do công chứng viên của Phòng công chứng chứng nhận đều có giá trị pháp lý như  nhau.

Mời tham khảo thêm:

Phòng công chứng số 1 bình dương

văn phòng công chứng bình dương

văn phòng công chứng mỹ phước 3

Posted by & filed under Pháp lý.

  Bài viết liên quan

 • phòng công chứng số 1 bình dương
  Phòng công chứng số 1 bình dương- địa chỉ và chức năng

  ContentsPhòng Công chứng Số 2 – Sở Tư pháp Bình Dương* Chức năng của Phòng công chứng số 2 bình dương:* Thẩm quyền của Phòng công chứng số 2 bình dương:Phòng công chứng số 1 bình dương Phòng công chứng số 1 bình dương- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Công việc: Công chứng hợp… Chi tiết »

 • Các giấy tờ cần thiết khi mua bán nhà, đất
  Các giấy tờ cần thiết khi mua bán nhà, đất

  ContentsPhòng Công chứng Số 2 – Sở Tư pháp Bình Dương* Chức năng của Phòng công chứng số 2 bình dương:* Thẩm quyền của Phòng công chứng số 2 bình dương:Phòng công chứng số 1 bình dương Khi mua bán nhà, đất tại mỹ phước 3 nói riêng và mua bán nhà, đất nói chung thì… Chi tiết »

 • Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản
  Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản

  ContentsPhòng Công chứng Số 2 – Sở Tư pháp Bình Dương* Chức năng của Phòng công chứng số 2 bình dương:* Thẩm quyền của Phòng công chứng số 2 bình dương:Phòng công chứng số 1 bình dương Khi nào cần làm Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản  ? Bên mua thường yêu cầu… Chi tiết »

 • Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3 bình dương ở đâu?
  Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3 bình dương ở đâu?

  ContentsPhòng Công chứng Số 2 – Sở Tư pháp Bình Dương* Chức năng của Phòng công chứng số 2 bình dương:* Thẩm quyền của Phòng công chứng số 2 bình dương:Phòng công chứng số 1 bình dương Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3 bình dương nằm ngay trong khu đô thị mỹ phước 3,… Chi tiết »