Phòng công chứng số 1 bình dương- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

Công việc: Công chứng hợp đồng ủy quyền, mua bán, thế chấp động sản, bất động sản, di chúc. Sao y bản chính, chứng thực chữ ký...
Trưởng phòng
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC
Điện thoại
(0274) 3.820.236
Email
congchungso1.tp@binhduong.gov.vn
Địa chỉ
469 Đại lộ Bình Dương,phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
phòng công chứng số 1 bình dương
phòng công chứng số 1 bình dương
phòng công chứng số 1 bình dương là đơn vị sự nghiệp công lập, Phòng công chứng gồm các công chức, viên chức hưởng chế độ lương theo đơn vị sự nghiệp công lập và trưởng phòng Phòng công chứng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
Đối với tên gọi của Phòng công chứng bao gồm cụm từ “Phòng công chứng” kèm theo số thứ tự thành lập và tên của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi phòng công chứng được thành lập

Đối với việc thành lập phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập theo quy định tại Điều 20 Luật công chứng 2014: Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

phòng công chứng số 1 bình dương

* Chức năng của phòng công chứng số 1 bình dương:

Phòng công chứng có chức năng thực hiện chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch); tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

* Thẩm quyền của phòng công chứng số 1 bình dương:

Phòng công chứng có các thẩm quyền sau đây:

+ Công chứng các hợp đồng, giao dịch theo qui định của pháp luật về công chứng như: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công chứng tặng cho nhà đất, hợp đồng thế chấp bất động sản, hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản, công chứng bản dịch, công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng….

+ Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận theo quy định tại nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (trừ việc chứng thực chữ ký người dịch) và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Vậy nên văn bản công chứng, chứng thực do công chứng viên của Phòng công chứng chứng nhận và văn bản công chứng, chứng thực do công chứng viên của Phòng công chứng chứng nhận đều có giá trị pháp lý như  nhau.

Posted by & filed under Pháp lý.

  Bài viết liên quan

 • Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

  ContentsPhòng công chứng số 1 bình dương- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương* Chức năng của phòng công chứng số 1 bình dương:* Thẩm quyền của phòng công chứng số 1 bình dương: Sau khi chúng ta bán bất động sản như : đất, nhà thì cần phải đóng thuế thu nhập các nhân từ… Chi tiết »

 • phòng công chứng số 2 bình dương 2
  Phòng công chứng số 2 bình dương- địa chỉ – chức năng

  ContentsPhòng công chứng số 1 bình dương- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương* Chức năng của phòng công chứng số 1 bình dương:* Thẩm quyền của phòng công chứng số 1 bình dương: Phòng Công chứng Số 2 – Sở Tư pháp Bình Dương Trưởng phòng NGUYỄN PHÚ CƯỜNG Điện thoại (0274) 3.783.066 Email congchungso2.tp@binhduong.gov.vn… Chi tiết »

 • Các giấy tờ cần thiết khi mua bán nhà, đất
  Các giấy tờ cần thiết khi mua bán nhà, đất

  ContentsPhòng công chứng số 1 bình dương- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương* Chức năng của phòng công chứng số 1 bình dương:* Thẩm quyền của phòng công chứng số 1 bình dương: Khi mua bán nhà, đất tại mỹ phước 3 nói riêng và mua bán nhà, đất nói chung thì bên bán và bên… Chi tiết »

 • Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản
  Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản

  ContentsPhòng công chứng số 1 bình dương- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương* Chức năng của phòng công chứng số 1 bình dương:* Thẩm quyền của phòng công chứng số 1 bình dương: Khi nào cần làm Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản  ? Bên mua thường yêu cầu bên bán chứng minh… Chi tiết »

 • Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3 bình dương ở đâu?
  Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3 bình dương ở đâu?

  ContentsPhòng công chứng số 1 bình dương- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương* Chức năng của phòng công chứng số 1 bình dương:* Thẩm quyền của phòng công chứng số 1 bình dương: Văn phòng công chứng Mỹ Phước 3 bình dương nằm ngay trong khu đô thị mỹ phước 3, cùng phía với bưu… Chi tiết »