Đất
Giá thuê
730975 VND, tuong duong 35 USD/ m2/ 50 năm
Thời hạn thuê
12/06/2056
Phương thức thanh toán
Linh hoạt
Diện tích tối thiểu
N/A
Nhà xưởng
Giá thuê
3 USD/ m2/ tháng
Thời hạn thuê
N/A
Phương thức thanh toán
N/A
Quy mô nhà xưởng
1.000m2
Đặt cọc
N/A
Nhà xưởng bán
0 USD
Thông tin khác
3.5usd/m2/tháng
Phí quản lý
Phí
0.04 USD/ m2/ tháng
Phương thức thanh toán
+ Phí quản lý: 0.3usd/m2/tháng
Giá cung cấp điện
Giờ cao điểm
1645 VND/ KWH
Giờ bình thường
815 VND/ KWH
Giờ thấp điểm
445 VND/ KWH
Thông tin khác
Giá trên chưa bao gồm VAT/ KWH
Phương thức thanh toán
Hàng tháng
Giá nước
Giá nước sạch (m3)
8300 VND
Thông tin khác
Giá trên chưa bao gồm VAT
Phương thức thanh toán
Hàng tháng
Phí xử lý nước thải
Giá xử lý nước thải (m3)
0.25 USD
Cách tính khối lượng
Tính bằng 70% lưu lượng nước cấp
Phương thức thanh toán
Hàng tháng
Tiêu chuẩn xử lý đầu vào
Loại B
Tiêu chuẩn xử lý đầu ra
Loại A
Phí xử lý khác
Giá trên chưa bao gồm VAT

Posted by & filed under MUA BÁN ĐẤT MỸ PHƯỚC 2.