Ảnh hài hước cực độc

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Cảnh giường chiếu mùa lụt. 

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Em đẹp không các bác?

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Lần đầu em trang điểm. 

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Không có ghế thì ngồi tạm cái cọc này vậy.

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Tranh thủ xoạc chân khi chờ xe bus. 

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Gấu có thể không có, nhưng chó phải nuôi một con. 

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Em thề không phải em làm.

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Mùa đông về rồi, phải sắm ngay một con gấu thôi. 

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Hẹn hò với nàng. 

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước
Bàn dành riêng cho học sinh cá biệt.

Bá đạo các hình ảnh khôi hài khắp châu Á | ảnh vui,ảnh chế,hài hước,ảnh tếu,ảnh hài hước

Posted by & filed under Mua bán đất.