Thu mua giá cao lô N4 Ấp Suối Ngang xã Nha Bích chính chủ

Posted by & filed under Mua Bán đất tại Xã Nha Bích Huyện Chơn Thành Bình Phước.

lô N4 Ấp Suối Ngang

Thu mua giá cao lô N4 Ấp Suối Ngang xã Nha Bích chính chủ để đầu tư Nhà đất Chiến Thắng mỹ phước 3 hiện nay đang thu mua đất khu tái định cư ấp Suối Ngang xã nha bích,huyện Chơn Thành,Bình Phước số lượng lớn để mở rộng thị trường,cung ứng nguồn hàng cho… Chi tiết »