Tag Archives: Đất thổ cư là gì? Điều kiện để trở thành đất thổ cư?

Đất thổ cư là gì? Điều kiện để trở thành đất thổ cư?

Đất thổ cư chỉ là đất chỉ để ở. Theo Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 quy định đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp […]

Leave a comment Continue Reading →