Công ty Gia Tại cần thu mua đất Phường Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát Bình Dương

Posted by & filed under CẦN MUA ĐẤT MỸ PHƯỚC 3.

Công ty Gia Tại cần thu mua đất Phường Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát Bình Dương

Công ty Gia Tại cần thu mua đất Phường Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát ,Bình Dương giá cao do có số lượng lớn khách hàng cần mua đất tại đây. Khu vực Phường Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát gồm khu G của khu đô thị mỹ phước 3 bình dương và khu vực đường Nguyễn Văn… Chi tiết »